Piotr Kotlarz: autor libretta

Znalezione obrazy dla zapytania Piotr kotlarzPIOTR WOJCIECH KOTLARZ (ur. 21 VIII 1951 Gdańsk), pisarz, intelektualista. W 1969 roku absolwent  VII Liceum Ogólnokształcącego (LO) w Gdańsku. Od roku 1970 studiował historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (trzy lata), studia ukończył w 1976 w Instytucie Historii  Uniwersytetu Gdańskiego. W 2013 roku uzyskał doktorat z literaturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. 

Pracował jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie: w latach 1981–1982 w Szkole Podstawowej nr 62 w Gdańsku, 1983–1984 w  Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku, 1984–1985 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku ( VI LO), 1985–1986 w Szkole Podstawowej w Myszewie, 1986–1987 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku-Oliwie ( VII LO), 1987–1988 w Szkole Podstawowej w Straszynie, 1988–1990 w Zespole Szkół Rolniczych w Pruszczu Gdańskim, 1991–1992 w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego w Gdańsku, 1993–1994 w Liceum Zawodowym nr 10 i Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 8 w Gdańsku-Brzeźnie, 1994–1995 w Szkole Podstawowej nr 56 w Gdańsku, 1998–2005 w Zespole Szkół Poligraficznych i Ogólnokształcących w Gdańsku, 2007–2008 w Zespole Szkół w Sztutowie. Autor podręcznika licealnego Sztuka dramaturgii (2004) i współautor monografii wydanej z okazji czterdziestolecia Zespołu Szkół Poligraficznych i Ogólnokształcących im. Jana Heweliusza w Gdańsku. 

W latach 1979–1980 wiceprezes  Klubu Studentów Wybrzeża Żak, 2006–2012 prezes Gdańskiego Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Kultury, 2006–2013 wiceprezes  Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki (GTPS). W latach 1995–1997 współwydawca i współredaktor dwumiesięcznika  „Autograf”. Wydawał i redagował pisma o charakterze społeczno-politycznym: w latach 1993–1995 „Socjaldemokrata Gdański”, 1995–1997 „Robotnik”. Od 2014 roku redaktor naczelny Miesięcznika Internetowego WOBEC. 

Autor arkuszy literackich W drodze (1979) oraz Miasto i jego pisarz (1989), zbiorów opowiadań: Gipsowe głowy (1982), Odejście i inne opowiadania (1993), powieści: Poszukiwania wśród szarości (1985, nagrodzona przez GTPS), Każda chwila (2002), Opowieść o psach z widmem wojen w tle (2016, stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego), dramatów: Trzy dramaty (2002) i Deszcz (2004, wystawiony w GTPS w 2010 roku, reż. Beniamin Koralewski), Wszystko dla mas (publikacja w WOBEC, 2015), Imperator (publikacja w WOBEC, 2015), Dramaty i monodramy (2016), a także scenariuszy filmowych: Tylko taniec (2004, wspólnie ze Stefanem Chazbijewiczem), Dotknięcia strun życia (o Henryku Wieniawskim, 2009), Znaleźć sens (o Władysławie Ślewińskim, wspólnie z Jarosławem Pudlisem, 2010). Autor dwóch librett i scenariuszy: Życie za życiem (wystawione w Auli  Akademii Muzycznej w Gdańsku w związku z 31. rocznicą powstania  NSZZ „Solidarność” w 2011 roku; płyta z muzyką Cezarego Paszkowskiego; przedstawienie w choreografii Anny Baranowskiej i Agnieszki Humięckiej) oraz Odrzućmy maski zła (muzyka Piotr Słopecki). 

Autor monografii z zakresu historiozofii – Dostrzec sens dziejów (1998), dramaturgii polskiej – Historia polskiej dramaturgii (e-book, 2016), dramaturgii światowej – Historia dramaturgii (2006, wydanie poszerzone e-book: 2016) oraz monografii teatru szkolnego – Teatr szkolny II Rzeczypospolitej (2014). Współautor monografii Filozofia polityki w świetle literackich odniesień (1995), pomysłodawca i współautor pozycji Rozmyślania Gdańskie (1998). Członek Związku Literatów Polskich (od 2010 roku wiceprezes  oddziału gdańskiego) oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy RP (od 1993 roku). W latach 1984–1989 należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W okresie 1993–1995 był członkiem Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej (SdRP), w 1993 roku także przewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej (SLD), a w 1994 przewodniczącym Rady Gdańskiej SdRP. W latach 1995–2016 działał w Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS), był między innymi wiceprzewodniczącym Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS (1995–1997), przewodniczącym Rady Gdańskiej PPS (1995–1997 i 2014–2016). Od 2017 roku członek partii RAZEM. W 2014 kandydował w wyborach do Parlamentu Unii Europejskiej z ramienia partii „Zieloni”. 

W 2008 roku otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska za działalność w dziedzinie kultury. Przez GTPS nagrodzony w 2010 za całokształt twórczości, a w 2013 medalem z okazji dziewięćdziesięciolecia gdańskiego  Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by AgeThemes