FUNDACJA KULTURY WOBEC

Organizatorem spektakli ŻYCIE ZA ŻYCIEM jest Fundacja Kultury WOBEC.

zobacz: http://fkw24.pl/

CELE FUNDACJI

1. Fundacja jest powołana do prowadzenia i wspierania działalności naukowej, oświatowo-kulturalnej, artystycznej oraz charytatywno-opiekuńczej, opieki społecznej, pomocy społecznej, wszelkiego rodzaju działalności pożytku publicznego określonego Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Fundacja jest apolityczna, a jej przewodnią ideą są etyczne wartości ogólnoludzkie, narodowe, społeczne, religijne, kulturowe i rodzinne, służące dobru i szczęściu każdego człowieka.

3. Fundacja dąży do wywyższenia godności człowieka przez rozwój jego twórczych możliwości na miarę wymogów współczesnego świata.

4. Fundacja w swym działaniu kieruje się zasadą poszanowania godności, praw i wolności człowieka.

5. Fundacja jest życzliwie nastawiona do świata, wrażliwa na krzywdy i nieszczęścia innych.

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by AgeThemes